Home » Posts tagged 'tiền nhiều để làm gì'

Tag Archives: tiền nhiều để làm gì

Tiền nhiều để làm gì ?

Các câu nói hài hước về ‘tiền nhiều để làm gì’ ?

1. Tiền bạc không thành vấn đề, vấn đề có tiền hay không.

2. Có một thứ tiền không thể mua được. Đó là hạnh phúc.

3. Nếu bạn muốn biết giá trị của tiền, hãy thử đi vay thì sẽ rõ.

4. Hồi trẻ tôi nghĩ rằng tiền là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Bây giờ, khi đã già, tôi hiểu rằng đúng là như vậy.

5. Tiền không mang lại hạnh phúc cho những người không có chúng. 

Đọc Tiếp…