Home » Posts tagged 'tinh trùng'

Tag Archives: tinh trùng

Các lý do dẫn đến cái chết của một con tinh trùng

1. Lâu ngày không được xuất binh… BUỒN- CHẾT

2. Nhịn cả ngày, cuối cùng được ra… MỪNG- CHẾT

3. Trăm triệu anh em cùng xông lên… CHEN- TỚI- CHẾT

4. Sau khi ra, phát hiện chủ nhân tự giải quyết… UẤT ỨC-CHẾT

5. Bị bắn xuống đất… TÉ GÃY CỔ- CHẾT

6. Bị bắn vô tường… BỂ ĐẦU- CHẾT

7. Bị giấy vệ sinh chùi…KHÔ- CHẾT

8. Sau khi bị chùi xong, lại bị quăng vô thùng rác… THÚI-CHẾT

Đọc Tiếp…