Home » Posts tagged 'truyen cuoi the gioi'

Tag Archives: truyen cuoi the gioi

Câu trả lời của chúa

Một người đàn ông hỏi Chúa:

– Này Chúa, có thiệt là đối với ông cả tỷ năm chỉ như một giây không?

– Đúng vậy

– Thế có thật là cả tỷ đô đối với ông chỉ như một xu không?

– Đúng vậy

– Thế ông có thể cho tôi một xu không?

– Được thôi, chờ ta một giây