Home » Truyện cười danh nhân » Câu trả lời của chúa

Câu trả lời của chúa

  LÊN HỆ QUẢNG CÁO : 090 266 24 20 

Một người đàn ông hỏi Chúa:

– Này Chúa, có thiệt là đối với ông cả tỷ năm chỉ như một giây không?

– Đúng vậy

– Thế có thật là cả tỷ đô đối với ông chỉ như một xu không?

– Đúng vậy

– Thế ông có thể cho tôi một xu không?

– Được thôi, chờ ta một giây

Banner 100k/Tháng - Text Link 70k/Tháng  [090 266 2420