Heo điên

  LÊN HỆ QUẢNG CÁO : 090 266 24 20 

Tại một nông trại, Con Heo nói chuyện với Con Bò.

HEO : -Ê bò, nghe nói ở đây có con bò mắc bệnh bò điên, mày biết nó là con nào không?

BÒ : -Tao đâu biết. Tao đâu phải bò, tao là máy bay.

Banner 100k/Tháng - Text Link 70k/Tháng  [090 266 2420