Heo điên

 Nghe đọc truyện cười Online trên Tiktok 

Tại một nông trại, Con Heo nói chuyện với Con Bò.

HEO : -Ê bò, nghe nói ở đây có con bò mắc bệnh bò điên, mày biết nó là con nào không?

BÒ : -Tao đâu biết. Tao đâu phải bò, tao là máy bay.