Home » Truyện cười gia đình » Đáng tiếc

Đáng tiếc

 Nghe đọc truyện cười Online trên Tiktok 

Tại một nơi công cộng, một ông thì thào vào tai một người lạ bên cạnh:

– Trời! Sao lại có người đàn bà xấu đến thế kia hả ông?

Ông kia đáp:

– Người đó là vợ tôi đấy!

Ông thứ nhất đỏ mặt:

– Ấy chết, xin lỗi! Thật đáng tiếc là…

Ông kia bảo:

– Ông tiếc bao nhiêu cũng không thể bằng tôi đâu, thưa ông.