Home » Truyện cười gia đình » Để đấy cho con

Để đấy cho con

 Nghe đọc truyện cười Online trên Tiktok 

Ông bố vợ nhà nọ thấy con rể đối xử với con gái mình theo kiểu “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay ” như cơm bữa, một hôm ông bèn mời chàng rể đến nhà mổ gà thết đãi rồi gợi chuyện. Nói gần, nói xa, ông lân la nói thật:

– Đấy anh xem, như bà nó nhà tôi đây rất chi là bủn xỉn keo kiệt, đanh đá, lắm lời ngay cả với chồng con là thế, còn quá đáng hơn vợ anh nhiều ấy chứ. Vậy mà tôi có xử sự như anh đâu!

– Theo con được biết, cái hạng đàn bà quá quắt, bủn xỉn, keo kiệt lắm lời thường chỉ xỏ mũi những thằng chồng đụt thôi bố ạ! Chứ ở địa vị con đừng có hòng như thế… Kinh nghiệm xương máu từ vợ con cho hay cứ “già đòn non nhẽ, đánh khỏe phải chừa”. Mẹ lắm lời, mẹ keo kiệt… bố bất lực… để đấy cho con. .