Home » Truyện cười gia đình » Giống ai ?

Giống ai ?

  LÊN HỆ QUẢNG CÁO : 090 266 24 20 

Bố: Nói hoa đi con – Con: Hoa . . .

– Bố: Giỏi lắm, con nói Bố đi nào

– Con: Mẹ . . .

– Bố: Không, nói Bố cơ mà, Bố chứ không phải mẹ, nào nói lại đi Bố…ố…ố

– Con: Mẹ . . .

– Bố: ô thằng này, mày giống ai mà dốt như lợn thế???

– Con: Bố…Bố..

Banner 100k/Tháng - Text Link 70k/Tháng  [090 266 2420