Home » Truyện cười học đường » Vịt nào 2 chân

Vịt nào 2 chân

 Nghe đọc truyện cười Online trên Tiktok 

A: Đố mày con Chuột nào có 2 chân?

B: không biết!

A: Dốt thế! Chuột Mickey and Jerry

A: Thế con Vịt nào có 2 chân?

B: Vịt Donan.

A: Thằng ngu! Con Vịt nào chả có 2 chân. Ngu mà còn lú

Quảng Cáodoc truyen cuoi doc truyen cuoi