Home » Truyện cười học sinh » Em bị tật nói lắp à?

Em bị tật nói lắp à?

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

Một hôm có cậu học sinh lên phòng Hiệu trưởng

Hiệu trưởng hỏi cậu: ‘Cậu tên là gì thế?’

Cậu học sinh trả lời: ‘Dạ tên em là T – T – T -on-on-on-tony thưa thầy.’

Hiệu trưởng ngẩng lên và hỏi: ‘Ồ em bị tật nói lắp à?’

Cậu học sinh trả lời: ‘Dạ không thưa thầy, bố em bị nói lắp nhưng thằng ghi giấy khai sinh là một thằng chó chết thưa thầy.’

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420