Home » Truyện cười pháp luật » Chuyện trong tù

Chuyện trong tù

  LÊN HỆ QUẢNG CÁO : 090 266 24 20 

Hai tử tù được thông báo lúc nửa đêm, là sau hai tiếng nữa, họ sẽ bị treo cổ. Một người than:

– Hôm nay thật xấu ngày.

– Đúng vậy, mới sáng sớm đã treo cổ thì cả ngày còn làm gì được nữa….

Banner 100k/Tháng - Text Link 70k/Tháng  [090 266 2420