Home » Truyện cười pháp luật » Chuyện trong tù

Chuyện trong tù

 Nghe đọc truyện cười Online trên Tiktok 

Hai tử tù được thông báo lúc nửa đêm, là sau hai tiếng nữa, họ sẽ bị treo cổ. Một người than:

– Hôm nay thật xấu ngày.

– Đúng vậy, mới sáng sớm đã treo cổ thì cả ngày còn làm gì được nữa….