Home » Tiếu lâm việt nam

Category Archives: Tiếu lâm việt nam

Vuốt râu cho thẳng

Có một anh chàng rất sợ vợ . Quanh năm anh ta không dám nói với vợ nữa lời . Ngày nào anh ta cũng phải làm theo sự sai kiến chỉ bảo của vợ . Đã thế nhiều lúc anh ta còn bị vợ đay nghiến , nhiếc móc thậm tệ .

Tức tối vô cùng , một hôm anh ra chợ tỉnh bói tại sao mình lại sợ vợ đến như vậy . Thầy bói không cần gieo quẻ liền nói :

– Nhìn tướng mạo anh sợ vợ là phải , có chòm râu mọc quặc vào trong .

Nghe thầy bói nói vậy , hôm sau vợ đi vắng , anh ta lấy gương soi rồi cầm râu vuốt ra và nói :

– Ngồi buồn thong thả , vuốt râu cho thẳng ra kẻo sợ vợ .

Nào ngờ , vừa lúc đấy thì chị vợ đi làm về , nghe được câu nói đó của chồng , chị thắt giọng :

– Ông ở nhà , nói nhãm gì vậy ?

Anh ta giật mình lo sợ , liền vuốt râu và nói :

– Y cựu hoàn y cựu ! Y cựu hoàn y cựu !