Home » Posts tagged 'truyện cười về diêm vương'

Tag Archives: truyện cười về diêm vương

Thôi đừng kể nữa

Hôm qua có 1 con heo bị chết…..

…Nó liền xuống diêm vương và thưa trạng con người đã hành hạ nó

Nó kể là:” Con người đã nhẫn tâm giết tôi, và đêm tôi đi quay, luộc chấm nước mấm, kho, làm nem…

Con heo kể chưa hết thì diêm vương đáp:..

..Đừng kể nữa….

..
..
.

..TAO THÈM.