Home » Thơ vui » Đàn gà

Đàn gà

  LÊN HỆ QUẢNG CÁO : 090 266 24 20 

Nhà em có một đàn gà
Chúng thường đi bộ từ nhà ra sân
Mỗi khi mưa bão ngập sân
Chúng lại đi bộ từ sân vào nhà
Bố mẹ em muốn thịt gà
Chúng sợ nên chạy từ nhà ra sân
Nhưng mà em đứng ở sân
Đàn gà lại chạy từ sân vào nhà

Banner 100k/Tháng - Text Link 70k/Tháng  [090 266 2420