Home » Truyện cười gia đình » Thích hợp

Thích hợp

  LÊN HỆ QUẢNG CÁO : 090 266 24 20 

Ông chồng đang đọc báo, chợt dừng lại nói với vợ:

– Báo đăng đoàn ca nhạc thành phố cần tuyển người giả giọng sư tử đấy bà ạ!

– Ô hay! Ông nói với tôi điều đó để làm gì?

– Tôi thấy bà có thể đi dự tuyển được đấy!

Banner 100k/Tháng - Text Link 70k/Tháng  [090 266 2420