Home » Truyện cười học sinh » Sai lầm đáng tiếc

Sai lầm đáng tiếc

  LÊN HỆ QUẢNG CÁO : 090 266 24 20 

Hai học sinh ngồi nói chuyện với nhau. Một học sinh than thở:

– Cô giáo tao thật không ra gì. Cả bài văn tao viết hay như thế, chỉ vì sai một lỗi chính tả mà cho tao ăn trứng.

– Thế mày viết sai chỗ nào?

– Thay vì viết “cô giáo em say mê trồng người”, tao viết nhầm thành “cô giáo em say mê chồng người”.

Banner 100k/Tháng - Text Link 70k/Tháng  [090 266 2420