Home » Truyện cười ngắn » Mất tích

Mất tích

 Nghe đọc truyện cười Online trên Tiktok 

Một phụ nữ đến đồn công an khai báo:

Chồng tôi mất tích! Tôi đề nghị các ông làm ơn tìm giúp chồng tôi ngay hôm nay. Nếu không có anh ta thì tôi không sống được.

Cán bộ đồn công an vội tìm cách an ủi:

– Bà cứ yên tâm đi và hãy tin tưởng. Trước hết, bà cho biết ông nhà mất tích từ khi nào?

– Hơn một tuần nay.

Sao! Lâu thế mà không báo ngay cho chúng tôi. Thể khi đi có cãi nhau, đánh nhau hay có nói gì, dặn gì không?

– Có! Anh ta nói là “sẽ mất tích” tới kì lương sau .

– Thế kì lương sau là bao giờ?

– Ngày mai.