Home » Truyện cười ngành y » Đoán ra tin xấu

Đoán ra tin xấu

 Nghe đọc truyện cười Online trên Tiktok 

Từ phòng xét nghiệm đi ra , bác sĩ nói với bệnh nhân :

– Tôi có một tin xấu và một tin tốt cho anh

Người đàn ông đề nghị với bác sĩ : ” Cho tôi biết tin tốt trước ”

– Tên của anh sẽ được đặt cho một căn bệnh mới vừa phát hiện ra .