Home » Truyện cười ngành y » Liệu pháp thôi miên

Liệu pháp thôi miên

 Nghe đọc truyện cười Online trên Tiktok 

Một bà nọ bị rối loạn tuần hoàn chữa trị bằng nhiều liệu pháp mãi mà không hết . Nghe nói bệnh này có thể chữa trị bằng thôi miên , bà đến tìm đến thầy thôi tâm lý thôi miên thử xem sao

Ông thầy thôi miên nhìn xoáy xâu vào mắt bệnh nhân và bảo :

– Bà hãy nhắc lại từng lời tôi nói : ” Tôi đã khỏi bệnh , đã khỏi bệnh ”

Người bệnh mừng rỡ la lên :

– Tôi đã khõi bệnh

Ông thấy thôi miên nói tiếp :

– Bà phải trả cho tôi 500 $

Bà bệnh nhân nhìn sâu vào mắt ông thầy thôi miên và niệm thần chú :

– Tôi đã trả tiền rồi , đã trả tiền rồi , Ông hãy nói theo : ” Vâng , bà đã trả tiền rồi ! “