Home » Truyện cười ngắn » Lừa bao nhiêu người ?

Lừa bao nhiêu người ?

 Nghe đọc truyện cười Online trên Tiktok 

Công an hỏi cung một tôi phạm : ” Anh đã lừa đảo cả thảy bao nhiêu người rồi ? ”

– 36 người cả thảy ! Thưa ông

– Thế sao trong lời khai ban đầu lúc bị bắt anh chỉ khai 35 người là sao ?

– Vì lúc đó tôi chưa gặp ông