Home » truyện cười sinh viên » Khi cụ già chờ xe buýt

Khi cụ già chờ xe buýt

  LÊN HỆ QUẢNG CÁO : 090 266 24 20 

Một ông già lên xe buýt, chìa thẻ sinh viên cho người bán vé . Sau khi xem thẻ người bán vé la lên :

– Đây là thẻ sinh viên mà cụ !

– Phải , tôi đã đứng chờ chuyến xe buýt chết thiệt này từ hồi còn là sinh viê cơ đấy !

Banner 100k/Tháng - Text Link 70k/Tháng  [090 266 2420