Home » Truyện cười tôn giáo » Xưng tội

Xưng tội

  LÊN HỆ QUẢNG CÁO : 090 266 24 20 

Có 3 người đàn bà ngoan đạo vào xin tội ở nhà thờ.

_Người thứ nhất nói: Hôm qua đi đường lỡ quẹt tay vào cái đó của nguời đàn ông. Cha nói: con hãy vào rữa tay.

_Người thứ hai nói: Hôm qua con lỡ nhìn thấy cái đó của ngườ đàn ông. Cha nói: con hãy vào rữa mắt.

Nguời thứ ba hốt hoảng chạy vào rửa miệng……

Banner 100k/Tháng - Text Link 70k/Tháng  [090 266 2420