Home » Truyện cười 18+ » Cơ quan xxx yếu !

Cơ quan xxx yếu !

  LÊN HỆ QUẢNG CÁO : 090 266 24 20 

Một ông lão khoảng 80 đến bác sĩ than thở:

-Sao thời gian cuối các cơ quan tình dục của tối làm việc yếu quá!

-Cụ cho tôi xem các cơ quan tình dục của cụ nào!

Ông lão lè lưỡi và đưa ngón tay ra …

Banner 100k/Tháng - Text Link 70k/Tháng  [090 266 2420