Home » Truyện cười dân gian » Thua mưu đàn bà

Thua mưu đàn bà

 Nghe đọc truyện cười Online trên Tiktok 

Có hai anh chơi thân với nhau, nhưng lại hạy bắt bẻ nhau. Môi khi anh này nói gì hơi quá một chút là anh kia lại bảo: “Có nhẽ đâu thế !”

Một hôm, hai người thoả thuận với nhau:

– Hai ta chơi thân với nhau thì phải tín là nhau, hễ thấy ai nói: “Có nhẽ đâu thế” thì phả phạt một quan tiền.

Một lần hai anh gặp nhau, anh này bảo:

– Đêm hôm qua, nhà tôi bị mất trộm .

Anh kia hỏi:

– Thế nó lấy mất những gì?

Anh này bảo:

– Mất cái giếng sau nhà!

Anh kia nghe vậy, bèn gân cổ lên buột miệng nói:

– Có nhẽ đâu thế.

Anh này liền cười ồ lên, vỗ tay nói:

– Đấy, lại nói rồi nhé! Chốc nữa tôi sang nhà ấy tiền đấy!

Anh nọ rất tức, về nhà kể cho vợ nghe đầu luôi, chị vợ nghĩ một lát rồi bảo:

– Nhà đừng lo, chốc nữa anh ấy sang, nhà nó giả vờ chết, mọi sự đã có tôi lo.

Gần tối, anh bạn đến, vừa bước chân tới cửa đã nghe thấy chị vợ khóc lóc thảm thiết. Vào đến trong nhà thì thấy bạn nằm sõng sượt trên giường , chị vợ phủ phục bên cạnh đang khóc than . Anh này liền hỏi:

– Anh ấy làm sao thế? Làm sao thế?

Chị vợ mếu máo nói:

– Nhà tôi đã chết rồi!

Anh này liền hỏi:

– Làm sao mà chết nhanh thế được.

Chị vợ trả lời:

– Lúc trưa nhà tôi đi đâu về, vừa vào đến sân thì bị con vịt nó giẫm chết.

Anh này nghe thấy phi lý quá, giậm chân thình thịch nói:

– Có nhẽ đâu thế?

Anh kia nghe thấy vậy, liền nhỏm ngay đậy:

– Đấy nhé! Lại nói rồi đấy nhé! Còn đòi tiền nữa không?