Home » Truyện cười gia đình » Còn răng đâu mà cắn

Còn răng đâu mà cắn

 Nghe đọc truyện cười Online trên Tiktok 

Mẹ chồng và con dâu nhà kia cùng cảnh goá bụa. Mẹ chồng dặn con dâu năm lần bảy lượt:

– Số mẹ con mình rủi ro, thôi thì cắn răng mà chịu ! Đừng có này nọ con ạ !

Không bao lâu, mẹ chồng có tư tình, con đâu nhắc lại lời ấy, thì mẹ chồng trả lời:

– Rõ khéo! Mẹ dặn là dặn con thôi, chứ như mẹ thì còn răng đâu nữa mà cắn.