Home » Truyện cười khác » Tiền nhiều để làm gì ?

Tiền nhiều để làm gì ?

 Nghe đọc truyện cười Online trên Tiktok 

Các câu nói hài hước về ‘tiền nhiều để làm gì’ ?

1. Tiền bạc không thành vấn đề, vấn đề có tiền hay không.

2. Có một thứ tiền không thể mua được. Đó là hạnh phúc.

3. Nếu bạn muốn biết giá trị của tiền, hãy thử đi vay thì sẽ rõ.

4. Hồi trẻ tôi nghĩ rằng tiền là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Bây giờ, khi đã già, tôi hiểu rằng đúng là như vậy.

5. Tiền không mang lại hạnh phúc cho những người không có chúng. 

6. Tiền không phải là thước đo chính xác nhất để đánh giá con người… nhưng hầu hết người ta lại sử dụng nó làm thước đo.

7. Thật tồi tệ nếu bạn mất tinh thần, nhưng tồi tệ hơn nếu bạn mất hết tiền.

8. Tiền không quan trọng nhưng đó là ta đang nói về tiền của người khác.

9. Tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì tất cả bằng không.

10. Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu… Nhưng không có tiền, tình yêu của tôi sẽ chết.